Foreslå testen til andre

Malte Bang

ØEnhedslisten

Job: Højskolelærer
Uddannelse: Kandidat i Statskundskab
By: Aarhus
Familie: Samlevende
Alder: 28

Profil:
Aktiv i Enhedslisten siden 2007 og folketingskandidat siden 2010

Mærkesag 1:
Vi skal forhindre en klimakatastrofe. Det kræver omstilling af vores tilgang til især energi, transport og landbrug.

Mærkesag 2:
Vi skal have et uddannelsessystem der fokuserer på dannelse og det hele menneske. Vi skal væk fra fokus på karakterer og eksamen og i stedet have fokus på læring for livet.

Mærkesag 3:
Ingen børn skal vokse op i fattigdom. Vi er et rigt samfund. Det kan sagtens lade sig gøre.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Malte er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Malte er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Malte er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Malte er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Malte er Delvis uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Malte er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Malte er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Malte er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Malte er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Malte er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Malte er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Malte er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Malte er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Malte er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Malte er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Malte er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Malte er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Malte er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Malte er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Malte er Delvis enig

Foreslå testen til andre