Foreslå testen til andre

Nick Mogensen

DNye Borgerlige

Job: Hotelforpagter
Uddannelse: Bachelor
By: Ulfborg
Familie: Samlever
Alder: 30

Profil:
Mit daglige arbejde går med at forpagte og drive Vedersø Klit Badehotel i Vestjylland, sammen med min bror. Vi har et fortrinligt hold af medarbejdere, der hjælper os med opgaven og nogle gode gæster, der støtter os i genopbygningen af hotellet.
Jeg holder meget af naturen og løber gerne herude i klitterne. Derudover er jeg særligt interesseret i litteratur, mad & vin, filosofi, musik og en styrkelse af civilsamfundet.
Jeg er ligestillingsordfører og uddannelses- og forskningsordfører for Nye Borgerlige, samt spidskandidat i Vestjyllands Storkreds.

Mærkesag 1:
Det er nødvendigt at vi forholder Islam er ikke en fredens religion. En bog, der betragter kvinder, som andenrangsmennesker, taler grimt om de vantro og tillader en lang række udemokratiske praksisser skal ingen indflydelse have i Danmark. Vi skal have mindre Islam i Danmark.

Mærkesag 2:
Staten i Danmark er blevet for omfattende og overformynderisk. Vi skal have mere menneske og mindre stat. Det vestjyske civilsamfund er et forbillede i den sammenhæng.

Mærkesag 3:
For meget uddannelse er blevet akademiseret og for mange akademiske uddannelser er for ringe. Det er på tide, at vi tager håndens arbejde alvorligt og ser svage, akademiske uddannelser igennem med en tættekam så vi sikrer, at de har reelt akademisk niveau.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Nick er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Nick er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Nick er Hverken enig eller uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Nick er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Nick er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Nick er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Nick er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Nick er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Nick er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Nick er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Nick er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Nick er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Nick er Hverken enig eller uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Nick er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Nick er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Nick er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Nick er Meget uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Nick er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Nick er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Nick er Delvis enig

Foreslå testen til andre