Foreslå testen til andre

Peter Nowack

FSocialistisk Folkeparti

Job: Folketingskandidat
Uddannelse: Lærer
By: Herning
Familie: Gift
Alder: 63

Profil:
Efter 40 års ansættelse i folkeskolen som lærer er jeg nu folketingskandidat på fuld tid. Interessen for politik har været der siden teenagealderen.
Jeg vil kæmpe for mere lighed i samfundet, afskaffe fattigdom og bekæmpe den stigende grådighed i samfundet.
Et godt samfund skal tage sig af de svage i samfundet. De rige skal nok klare sig.
Det er nødvendigt med flere ansatte i Skat til at kontrollere, at pengemændene og skattesvindlerne får betalt deres skat.
Samfundet har brug for, at alle bidrager til velfærdssamfundet. Der skal være penge nok til børnene, de ældre og de syge.
Jeg er gift og har to voksne døtre. I fritiden spiller jeg volleyball, ror i kajak, windsurfer og står på ski. Om sommeren er campinglivet fantastisk.
Jeg er formand for Tjørring Idrætsforening med 2.500 medlemmer og formand for Holing Ridecenter, hvor Kærbo Rideklub har sine aktiviteter.

Mærkesag 1:
Klima
SF er landets grønneste parti. Vi skal satse på el-biler, brint-busser, el-tog, energi-renoveringer, sol- og vindenergi, genanvendelse af affald og undgå madspild. Alle skal kunne nyde ren luft, vand og natur.

Mærkesag 2:
Børn og unge
Flere voksne i vuggestuer og børnehaver og flere voksne i folkeskolen, så inklusionen kan lykkes. Fjern de nationale tests og slip folkeskolen fri.

Mærkesag 3:
Afskaf fattigdomsydelserne og stop den stigende ulighed og grådighed i samfundet
SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og integrationsydelsen.
Bekæmp den stigende ulighed og afskaf fattigdom.
Flere ansatte i Skat.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Peter er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Peter er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Peter er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Peter er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Peter er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Peter er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Peter er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Peter er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Peter er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Peter er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Peter er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Peter er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Peter er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Peter er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Peter er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Peter er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Peter er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Peter er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Peter er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Peter er Meget uenig

Foreslå testen til andre