Foreslå testen til andre

Tatjana Stenvad

ÅAlternativet

Job: Klimakunstner
Uddannelse: Cand.mag / Master of Arts indenfor filosofi og litteratur fra Århus Universitet og Freie Universität, Berlin
By: Storkollektivet Toustrup Mark
Familie: Samlevende med Andreas Skielboe
Alder: 35

Profil:
Folketingskandidat, 1. suppleant Silkeborg Byråd, medlem af Alternativets Hovedbestyrelse, medlem af Alternativets Politiske Forum
Andre tillidsposter: Forkvinde i Landsforeningen for Økosamfund, Naturstyrelsens Brugerråd
Baggrund fagligt: projektleder Nationalmuseet, projektleder Art+Com
Familiær baggrund: far: højskoleleder og grundlægger af den fri ungdomsuddannelse, mor: historiker og flygtningelærer, bror: arkitekt og musiker

Mærkesag 1:
Klima og Miljø

Mærkesag 2:
Bedre Psykiatri

Mærkesag 3:
Opgør med Vækst og Forbrugssamfundet

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Tatjana er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Tatjana er Hverken enig eller uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Tatjana er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Tatjana er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Tatjana er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Tatjana er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Tatjana er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Tatjana er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Tatjana er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Tatjana er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Tatjana er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Tatjana er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Tatjana er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Tatjana er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Tatjana er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Tatjana er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Tatjana er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Tatjana er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Tatjana er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Tatjana er Meget uenig

Foreslå testen til andre