Foreslå testen til andre

Kim Durup

EKlaus Riskær Pedersen

Job: Selvstændig vognmand
Uddannelse: HHX, faglært godschauffør
By: Herning
Familie: Gift og har 3 drenge
Alder: 33

Profil:
Født, bosiddende og har levet hele sit liv i Herning. Er uddannet Godschauffør i 2009, og har de sidste 5 år været selvstændig Vognmand med base i hjemmet i Herning. Har gennem sit erhvervsliv stiftet bekendtskab med både Gods, Taxa og sygebefordringens forskellige aspekter af Transportbranchen. Har tidligere arbejdet som både Lageroperatør og sikkerhedsvagt. Jeg kommer med en såvel praktisk som teoretisk viden og erfaring på Trafik og transportsektorens udfordringer.

Mærkesag 1:
Oprettelse af Transaktionsbeskatning.
I alt for mange år har multinationale koncerner kunnet trække deres enorme overskud ud af Danmark, uden at skulle betale skat i Danmark. Det vil vi gennem en transaktionsbeskatning sørge for, at de ikke får muligheden for.
Med vores metode vil skatten blive trukket ud af transaktionen hver gang den gennemføres, og derved når de store koncerner ikke at "samle til bunke" og få flyttet pengene ud af landet.

Mærkesag 2:
Omlægning til fossilfri transport
Så længe der intet reelt landsdækkende netværk findes til at lade el-biler med, vil befolkningen heller ikke købe en elbil.
Og i sagens natur vil private selskaber heller ikke opstille ladere, sålænge der ikke er udsigt til at få kunder.
Derfor skal vi fra politisk side skabe incitament til at få et landsdækkende netværk af standere med LNCG, Brint og el.
Vi foreslår at det gøres af de eksisterende selskaber, som en betingelse for at de fortsat kan få tilladelse til at sælge fossile brændstoffer til den eksisterende vognpark.

Mærkesag 3:
Opretning af særskilt Tungvognspoliti
Alt for længe har lastbiler, busser og tunge varevogne haft slet spil i Danmark.
Vores Betjente har ikke den fornødne tekniske uddannelse til at se problemerne i tide, og det går ud over trafiksikkerheden.
Efter Norsk og Tysk model skal der oprettes en selvstændig enhed af mekanikere, teknikere og lignende som kan udføre den fornødne kontrol, så vi kan få vognparken og trafiksikkerheden ind i 2019.
Sidste år var der i 8 ud af 10 udenlandske vogntog, fiflet med Miljøfiltrene. Det medfører at 1 vogntog forurener så meget som 50 der overholder loven. Det kan hverken retsstaten Danmark eller miljøet stille sig tilfreds med.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Kim er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Kim er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Kim er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Kim er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Kim er Delvis uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Kim er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Kim er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Kim er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Kim er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Kim er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Kim er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Kim er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Kim er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Kim er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Kim er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Kim er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Kim er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Kim er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Kim er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Kim er Meget uenig

Foreslå testen til andre