Foreslå testen til andre

Anders G. Jacobsen

VVenstre

Job: Chefkonsulent VIA University College
Uddannelse: Cand. merc.
By: Holstebro
Familie: Gift og fem børn
Alder: 51

Profil:
Anders G. Jacobsen (V) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er medlem af Teknisk Udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget samt bestyrelsesmedlem i Midtjyllands Lufthavn og Vestforsyning. Han var 2. Viceborgmester i perioden fra 2014 til 2017, og medlem af Økonomiudvalget fra 2010-2017.
Når ikke han beskæftiger sig med lokalpolitik, så arbejder han med projekter og planlægning som chefkonsulent i VIA University College. Tidligere har han arbejdet med administration og økonomistyring hos Arla Foods Nr. Vium Mejeri, og før da med ledelse og salg hos henholdsvis Bräuner A/S og Procter & Gamble Danmark. Han er uddannet cand.merc., som er en kandidatgrad i markedsøkonomi. Privat er han gift og far til fem.

Mærkesag 1:
Vi bor i en landsdel, hvor udviklingen ikke kommer af sig selv. Indflydelse i Folketinget er derfor altafgørende, og vi har brug for nye kræfter, der kan skabe flertal for at få løst en række lokale udfordringer, som vi fortsat står med. Det handler f.eks. om:
- flere praktiserende læger, så vi opnår lige adgang til sundhed
- sikring af vores virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft
- flere lokale uddannelsesmuligheder, så vi kan fastholde en større andel af vores unge
- lukning af motorvejshullerne rundt om Herning og opgradering af A15 til 2 + 1 vej
- flytning af de 20 kystnære vindmøller ved Holmsland Klit til længere ud på havet
- en bedre økonomi til de midt- og vestjyske kommuner via en kommunal udligningsreform

Mærkesag 2:
Jeg vil ikke kun arbejde på at få løst lokale udfordringer, jeg har også en ambition om, at vi skal få gjort op med statens unødige detailregulering og dokumentationskrav – det der stjæler tiden og ikke mindst arbejdsglæden fra medarbejderne på gulvet - ude ved borgerne.
Vi har aldrig før brugt så mange penge på den offentlige sektor, som vi gør i de her år, men alligevel oplever vi at der skæres i en række af vores velfærdsydelser. At der er mindre tid til pasning af børnehavebørnene, til undervisning af folkeskoleeleverne, til behandling af de syge og til pleje af de ældre. Det skal der ændres på, og det sker ved, at Folketinget får meget mere fokus på, hvad der skaber værdi i udøvelsen af den borgernære service. Så færre proceskrav og større rum for lokal ledelse. Det der gør, at man i børnehavestuen, i klasselokalet, på sygegangen og på plejehjemmet får mere frihed under ansvar til lokalt at skabe værdi for den enkelte borger.

Mærkesag 3:
Jeg ønsker et fuldt stop for omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser fra 2020. Et stop der økonomisk skal modsvares af en afskaffelse af SU´en til 85% af de hjemmeboende på ungdomsuddannelserne. Dette er min egen politiske holdning. En holdning jeg agter at bære ind i Venstres folketingsgruppe og arbejde for kan blive partiets holdning.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anders er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anders er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anders er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anders er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anders er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anders er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anders er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anders er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anders er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anders er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anders er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anders er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anders er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anders er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anders er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anders er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anders er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anders er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anders er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anders er Meget uenig

Foreslå testen til andre