Foreslå testen til andre

Jens Erik Thomey Damgaard

KKristendemokraterne

Job: Politimand
Uddannelse: Politimand, fisker og olieborer
By: Ringkøbing
Familie: Her en hustru og 4 børn
Alder: 59

Profil:
Jeg er aktiv politimand med daglig udadvendt politiarbejde. Jeg arbejder midt i virkeligheden. Politimand i over 30 år, heraf godt 25 år i Ringkøbing som stadig har en døgnbemandet politistation, selv om den over 10 år er gået fra ca. 80 politikolleger til nu godt 20 politifolk.
Aktiv lokalpolitiker. Er valgt ind i Ringkøbing-Skjern byråd i 2009. I gang med 3. periode.
Tidligere fisker, fiskekutterejer, olieborer på bla. Nordsøen, socialarbejder i København og div. Andet.

Mærkesag 1:
Jeg vil arbejde for mere sund fornuft, troværdighed, dynamik og virkelighedsnært landspolitik. Politik i “øjenhøjde”. Love og lovgivning skal kunne forstås af alm. borgere uden nødvendigvis hjælp i form af ekspertbistand. Udlægningen kommunerne imellem skal hurtigst muligt revurderes og gøres forståeligt.

Mærkesag 2:
Nærdemokratiet og decentralisering skal styrkes helt generelt. Det der ikke er svært skal være “nært”. Sundhedsvæsen mv. skal være mere “nært”. Politiet skal være mere “nært”. Skatteunddragelse skal være mere “nært”. Se blot hvor galt det er gået med skat og politiet.

Mærkesag 3:
Kerneværdierne skal have meget mere opmærksomhed. Familien, børnene, ældre, handicappede og deslige skal behandles ordentligt i virkeligheden og ikke ud fra til lejligheden opgjorte tal. Forebyggelse og tidlige indsatser skal fremmes. Det vil være ordentligt menneskeligt, men det vil også give positive økonomiske gevinster.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Jens er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Jens er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Jens er Hverken enig eller uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Jens er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Jens er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Jens er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Jens er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Jens er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Jens er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Jens er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Jens er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Jens er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Jens er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Jens er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Jens er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Jens er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Jens er Delvis uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Jens er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Jens er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Jens er Meget uenig

Foreslå testen til andre