Foreslå testen til andre

Signe Munk

FSocialistisk Folkeparti

Job: Sygeplejerskestuderende og Næstformand SF
Uddannelse: Sygeplejestuderende (5 semester)
By: København og Fur
Familie: Kæreste
Alder: 29

Profil:
Jeg er vokset op i Viborg. Her har jeg gået i skole, spillet fodbold, arbejdet i ældreplejen og siddet i byrådet i fire år. For fem år siden blev jeg næstformand i SF. Ved siden af det politiske arbejde tager jeg en uddannelse til sygeplejerske. Og så er jeg kæreste med Troels, som bor på Fur.

Mine hjertesager er at der skal være tid til omsorg i sundhedsvæsnet og at vi passer på vores klode. Jeg tror grundlæggende på, at seriøst og solidt politisk arbejde betaler sig. Jeg vil skabe resultater uden for meget snak og for mange fine fornemmelser, hvis jeg kommer i Folketinget.

Mærkesag 1:
Pas på vores klode
For ti år siden talte vi om at stoppe klimaforandringerne. I dag taler vi om at begrænse dem, fordi vi står ansigt til ansigt med stigende temperaturer, vildere vejr og en jordklode ude af balance. Jeg tror, at der er håb for at vende udviklingen. Men vi skal turde at handle politisk. Og vi skal handle nu. Derfor skal vi have en klimalov, som sætter gang i den grønne omstilling fra første færd og som kan sikre, at Danmark har nedbragt CO2-udslippet ned med 60% i 2030 og er CO2-neutrale seneste i 2045. Jeg vil tage klimakampen op i Folketinget for at skabe et grønnere samfund for alle.

Mærkesag 2:
Tid til omsorg
Til daglig studerer jeg til sygeplejerske. Gennem min uddannelse har lagt vejen forbi mange områder af sundhedssektoren: Sygehuse, psykiatrien, kommunale plejehjem og hjemmesygeplejen. Det er i sundhedsvæsnet, vi møder folk, når de har allermest brug for hjælp. Desværre er der mange steder alt for travlt. Vi skal ansætte flere sygeplejersker og SOSU’er på vores sygehuse og ældreplejen. Der skal være tid til omsorg for alle borgere.

Mærkesag 3:
Stop uligheden i sundhed
Der er mange steder, at tage fat på uligheden. Først og fremmest skal vi afvikle brugerbetaling på sundhed. SF vil starte med, at indføre gratis psykologhjælp, billigere tandpleje og fysioterapi. Det skal ikke være din sygdom, som afgør hjælpen. Derfor skal behandlingen til kronikere, multisyge og udsatte borgere styrkes. Samtidig skal psykiatrien skal have et økonomisk løft. Der skal fast afsættes penge på finansloven flere sengepladser, en bedre socialpsykiatri i kommunerne og flere bostøtter.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Signe er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Signe er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Signe er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Signe er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Signe er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Signe er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Signe er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Signe er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Signe er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Signe er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Signe er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Signe er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Signe er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Signe er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Signe er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Signe er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Signe er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Signe er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Signe er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Signe er Meget uenig

Foreslå testen til andre