Foreslå testen til andre

Brian Bruhn

ÅAlternativet

Job: Eventmager, Herning Bibliotekerne
Uddannelse: Journalist, Konfliktmægler, master i positiv psykologi
By: Herning
Familie: Gift, far til Camilla på 27 og David på 15
Alder: 46

Profil:
Som uddannet journalist og politisk engageret gennem tyve år, har jeg på nærmeste hånd set politik blive mere og mere præget af mudderkast, blokpolitik og kortsigtede løsninger.
Som tidligere leder på Fermaten oplevede jeg, hvor stor værdi det har at arbejde frivilligt og hvor meget kultur kan betyde i folks liv.
Som en af de (for) få, der har arbejdet både i det private og det offentlige har jeg set, hvor meget vi kunne lære af hinanden. Og hvor meget tid og kræfter vi bruger på ting, der stresser og koster arbejdsglæde og mening.
Som tidligere selvstændig har jeg oplevet, at vi kunne støtte meget bedre op som samfund, så der kunne komme langt flere selvstændige og iværksættere.
Gennem min uddannelse som master i positiv psykologi har jeg fået indsigt i, hvor meget værdi det har at der er mening i vores hverdag og arbejde. Og lært hvad der får mennesker og organisationer til at trives. Og jeg har set, hvor meget psykiatrien trænger til et løft.
I dag er jeg på biblioteket, hvor jeg er så heldig at arbejde med foreninger, frivillige og arrangementer med samfundsinteresse.

Mærkesag 1:
Mening i arbejdet i det offentlige. Vi skal have tillid til, at vi faktisk har nogle af verdens bedste lærere, sygeplejersker og andre offentligt ansatte. Og lade dem gøre deres arbejde frem for at lave stramme regler og bureaukrati.
Jeg har (som én af desværre ret få) været ansat både i det private og i det offentlige. Og der er meget, vi kan lære af hinanden. Én ting, vi savner i det offentlige, er tilliden til, at fagfolk kan bestride deres arbejde. Der er alt for mange regler, som sætter begrænsninger og tager både tid og arbejdsglæde fra den enkelte. Som Ledelseskommissionen fremhæver, skal der mere fokus på borgerne!

Mærkesag 2:
Danmark skal tilbage i klimaførertrøjen.
Lad forureneren betale. Afgifter skal sikre, at det ikke er kommende generationer, der skal betale for at rydde op efter os.
Klimaudfordringerne skal løses ved at politikere tager ansvar og gør noget. Frem for at snakke og lade den enkelte få stress og dårlig samvittighed.
Det nytter ikke noget, at det er borgere, der skal være i tvivl om, hvad der er godt for klimaet at spise købe eller gøre. Imens politikerne fortsætter med at hive olie op af Nordsøen og ikke tør lægge afgifter på forurenende industri.
Det må være fælles løsninger, der virkelig batter, vi satser på.

Mærkesag 3:
Bedre samarbejde - også i politik.
Når jeg er stillet op, er det, fordi vi trænger til at vende tingene på hovedet.
Vi skal turde lytte til lærerne, når vi snakker skole og sygeplejersker og læger, når vi snakker sundhed. Og turde tro på, at de er gode til deres arbejde.
Vi skal turde give offentlige ledere plads og ledelsesrum – og gøre dem så dygtige, at private arbejdspladser ønsker at rekruttere dem.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Brian er Hverken enig eller uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Brian er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Brian er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Brian er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Brian er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Brian er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Brian er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Brian er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Brian er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Brian er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Brian er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Brian er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Brian er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Brian er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Brian er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Brian er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Brian er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Brian er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Brian er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Brian er Meget uenig

Foreslå testen til andre