Foreslå testen til andre

Søren Pape Poulsen

CKonservative Folkeparti

Job: Justitsminister
Uddannelse: Speditør, lærer og ungdomsskoleleder
By: Viborg
Familie: Bor sammen med min kæreste
Alder: 47

Profil:
Jeg er udlært hos Grundfos i Bjerringbro og har arbejdet som speditør i Billund og Aarhus. Derefter har jeg været lærer og efterfølgende ungdomsskoleleder. Jeg har været medlem af byrådet i Bjerringbro og siden i Viborg Kommune, hvor jeg også var udvalgsformand og siden borgmester. Medlem af folketinget siden juni 2015 og justitsminister siden 28. november 2016

Mærkesag 1:
Et mere sammenhængende sundhedsvæsen hvor vi sikre bedre sammenhæng mellem kommune, sygehus og praktiserende læge. Vi skal uddanne flere praktiserende læger da familielægen kender vores sygdomshistorie og er vigtig for vores tryghed. Der kommer mange tusinder flere kronikere de kommende år. De skal behandles på lokale sundhedsklinikker eller den praktiserende læge i stedet for på store sygehuse.

Mærkesag 2:
Du går på arbejde hver dag og skal kunne beholde flere af dine egne penge selv. Jeg mener vi skal betale mindre i skat. Det er dig som tjener pengene - ikke staten. Man kan ikke beskatte sig til velfærd. Hvis vi ikke gør mere for at virksomhederne kan styrkes, kommer vi til at mangle arbejdspladser og dermed skatteindtægter til brug for den fælles velfærd. Skattelettelser er også velfærd og der er ingen som helst modsætning mellem skattelettelser og et godt velfærdssamfund

Mærkesag 3:
Lov og orden er vigtigt i ethvert samfund. Ordentligheden skal være det bærende og derfor skal vi fortsætte med at uddanne flere politibetjente og sikre politiet kommer endnu tættere på borgerne. Vi skal have mere respekt for loven og vores fælles værdier, og ikke acceptere at der er lommer i vores samfund hvor der gælder andre love og regler.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Søren er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Søren er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Søren er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Søren er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Søren er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Søren er Meget uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Søren er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Søren er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Søren er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Søren er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Søren er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Søren er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Søren er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Søren er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Søren er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Søren er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Søren er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Søren er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Søren er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Søren er Meget uenig

Foreslå testen til andre