Foreslå testen til andre

René Nord Hansen

CKonservative Folkeparti

Job: Præst i Baunekirken, Tjørring
Uddannelse: Teolog
By: Tjørring, Herning
Familie: Jeg er far til to skønne børn og gift med Lone
Alder: 44

Profil:
Jeg er ny i politik, hvilket jeg ser som en absolut styrke. Jeg brænder for familien, fædrelandet og fællesskabet og så arbejder jeg til dagligt som præst i Folkekirken, hvor jeg møder mennesker i mange forskellige livssituationer.
Det er derfor vigtigt for mig at kæmpe for et samfund, der rækker ud med hjælp og støtte til dem der har mistet fodfæste i livet - et samfund der sætter os alle fri til at udfolde det potentiale vi hver især har i os, i respekt og hensyn til naturen og vores fælles danske værdier.
Mit politiske kompas består af tre stærke værdier, som gennemsyrer al min politik: FRIHED, ANSVAR og OMSORG
Det er vigtigt for mig, at vi tager os godt af de mennesker, der har det svært, og samtidigt giver gode muligheder for at udfolde det man kan.

Mærkesag 1:
Ingen børn skal slås med angst og stress på skolebænken!
Børnene er Danmarks fremtid. Alt for mange børn kæmper med ondt i maven, angst og stress. Det er dybt alarmerende, og det kalder på handling. Jeg vil sikre gratis og hurtig psykologhjælp til alle børn under 18 år, skabe ro om undervisningen i skolen og ro om hverdagen med kortere skoledage. Forældre med ondt i parforholdet skal tilbydes gratis partjek, og børn der vokser op med alkoholiserede forældre skal have tidlig hjælp. Derudover vil jeg give familierne mere luft i økonomien med skattelettelser.

Mærkesag 2:
Vi skal være verdensmestre i iværksætteri!
Gode ideer og sunde virksomheder udgør fundamentet for vores velfærd. Derfor vil jeg sætte iværksætterne fri, fjerne bøvl og benspænd for erhvervslivet. Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark - så enkelt er det for mig. Jeg vil fritage nystartede iværksættere for momsafregning det første år, fremme iværksættermiljøer og vækstinitiativer i Midt- og Vestjylland og kæmpe for et godt internationalt udsyn.

Mærkesag 3:
Bedre omsorg for ældre og dem der har et handicap!
Jeg bliver godt gammeldags vred, når jeg hører politikere og andre omtale ældre og mennesker med handicap som byrder.
At hjælpe og støtte mennesker, som har brug for en hjælpende hånd, er en af samfundets allervigtigste opgaver. Det er det, velfærd er til for.
Derfor vil jeg kæmpe for mere tid og nærhed i ældreplejen og på sygehuset. Jeg vil sanktionere de kommuner, som ikke prioriterer handicapområdet højt nok og sikre at alle kommuner lever op til serviceloven. Jeg vil kæmpe for at gravide, som vælger at få et barn med handicap bliver støttet og mødt med respekt i sundhedssektoren. I det hele taget vil jeg tydeliggøre at alle mennesker, uanset hvad de fejler, har ret til et aktivt, meningsfyldt og værdigt liv.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

René er Delvis enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

René er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

René er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

René er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

René er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

René er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

René er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

René er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

René er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

René er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

René er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

René er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

René er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

René er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

René er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

René er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

René er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

René er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

René er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

René er Meget uenig

Foreslå testen til andre