Foreslå testen til andre

Simon Skals

KKristendemokraterne

Job: lærer
Uddannelse: læreruddannelse
By: Gjern
Familie: Gift
Alder: 39

Profil:
Gift med Anette og sammen har vi tre børn. Jeg går ind i politik, fordi jeg ikke kan lade være. Simpelthen! Kan ikke lade være med at pege på udsyn, på omsorg og se nye muligheder.
Jeg bor i Gjern og er en aktiv del af lokalsamfundet, men har skam også haft min gang i større byer. Min by, og de mennesker som bor i den, betyder meget for mig.For mig er det nære det helt afgørende! Jeg er sikker på at fællesskaber, dialoger og relationer bygger stærke samfund.

Mærkesag 1:
Det bedste til børn
Børn skal have det bedste. Vi er nået langt i Danmark, men vores børn i daginstitutioner får ikke den nærhed og omsorg. Ikke mere snak. Vi skal have minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Mærkesag 2:
Den mindre by skal leve
Jeg ønsker at skabe en reel modkultur til centraliseringer - at forandre tilgangen til yderområder, skabe bedre betingelser for mindre byer og decentralisere flere op. Den mindre by skal leve. Vores land har mange dejlige steder. Mindre og små byer er noget særligt. Samfund hvor liv og fællesskab skabes og tillid fødes. Men disse byer trues af centralisering og samfundsudvikling. Vi vil skabe politisk modkultur. Forbedre udligningsreformer, reviderer strukturreformen og kæmpe med næp og klør for regionerne.

Mærkesag 3:
Tid til psykisk syge
Psykisk sygdom skal ligestilles fysisk sygdom - rigtig man danskere venter på hjælp med en psykisk sygdom. Jeg mener vi skal sætte ind nu - tid til psykisk sygdom.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Simon er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Simon er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Simon er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Simon er Delvis uenig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Simon er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Simon er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Simon er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Simon er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Simon er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Simon er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Simon er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Simon er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Simon er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Simon er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Simon er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Simon er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Simon er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Simon er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Simon er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Simon er Meget uenig

Foreslå testen til andre