Foreslå testen til andre

Josefine Schlosser

BRadikale Venstre

Job: Studentermedhjælper
Uddannelse: Gymnasiel
By: Lemvig
Familie: Single
Alder: 21

Profil:
Født og opvokset i Lemvig, hvor jeg stadig bor. Her arbejder jeg som studentermedhjælper i mit sabbatår, inden jeg skal til at studere. Jeg har altid været engageret inden for uddannelsespolitikken, og har derfor både været formand for Lemvig Kommunale Elevråd og elevrepræsentant i bestyrelsen på Lemvig Gymnasium, og samtidig har jeg også været formand for Ungdommens Røde Kors Lemvig og engageret i opstarten af Huset for Ungdomsliv og Kultur Lemvig (HULK Lemvig). Første gang jeg stillede op for Radikale Venstre, var til kommunalvalget i Lemvig i 2017, hvor jeg desværre ikke kom ind, men var med til at sikre at vi fik det første radikale mandat i mange, mange år.

Mærkesag 1:
Grønt ansvar
Der er brug for at Danmark går forrest i den grønne omstilling.
Vi står midt i klimaudfordringerne og er et af de lande i verden, der har flest ressourcer og muligheder for at handle nu. Vi skal turde hæve ambitionerne for Danmarks samlede CO2-reduktion, så vi opnår en reduktion på 60 pct. i løbet af de næste 10 år.
En del af vejen dertil er en udfasning af diesel- og benzinbiler, en mere ambitiøs genanvendelse af bla. plast og mere cirkulært byggeri. Staten skal påtage sig ansvaret for oprensningen af de store generationsforureninger herunder Høfde 42.

Mærkesag 2:
Uddannelsessystemet i fokus
Lige nu ser vi massive besparelser på uddannelsesområdet, hvilket sætter lærerne under pres og giver mindre kvalitet i undervisningen. Jeg drømmer om, at vi investerer massivt i uddannelsesystemet, så vi sikrer os, at der er tid til alle elever og at gode uddannelser stadig ligger lokalt, også i de mindre byer. Helt grundlæggende skal vi skabe et uddannelsessystem, der skaber lige muligheder for alle.

Mærkesag 3:
Ordentlighed tilbage i integrationspolitikken
Vi skal stå fast på de værdier, der kendetegner det danske samfund. For mig betyder det, at vi skal respektere vores medmennesker - uanset hvor i verden de kommer fra! Udlændinge har meget at bidrage med og skal - som alle andre - mødes med både krav og forventninger. Helt konkret vil jeg bl.a. kæmpe for at fjerne integrationsvurderingen af børn, at vi begynder at tage imod FN-kvoteflygtninge igen og afskaffe integrationsydelsen, som kun sender folk i fattigdom.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Josefine er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Josefine er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Josefine er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Josefine er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Josefine er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Josefine er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Josefine er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Josefine er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Josefine er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Josefine er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Josefine er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Josefine er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Josefine er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Josefine er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Josefine er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Josefine er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Josefine er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Josefine er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Josefine er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Josefine er Meget uenig

Foreslå testen til andre