Foreslå testen til andre

Nicklas Stampe Raabjerg

ÅAlternativet

Job: Under uddannelse
Uddannelse: Teknisk studentereksamen (HTX)
By: Videbæk
Familie: Kæreste
Alder: 20

Profil:
Jeg går i 3.G på HTX og bliver student kort efter valget. Jeg mener jeg at verden, på mange punkter, er på vej i den helt forkerte retning. Politisk mudderkastning og had, der resultere i at vi mister tilliden i stedet for at stå sammen, og kigge på hvordan vi reelt kan løse de problemer vi står overfor.

Mærkesag 1:
Mindre kontrol og 
mere mangfoldighed 
i uddannelsessystemet //
Som 3.G elev i gymnasiet, og ungt menneske, ønsker jeg en ændring i uddannelsessystemet,
der skal gøre det menneskeligt at tage en uddanelse.
Vi skal uddanne mennesker til livet – ikke blot til arbejdsmarkedet. Det gælder, uanset om vi taler
børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelse, universitet eller efteruddannelse.

Mærkesag 2:
En seriøs grøn omstilling // Klimaforandringerne er den største trussel mod livet på kloden, som vi kender det. Derfor ønsker Alternativet at stå i spidsen for en grundlæggende samfundsmæssig omstilling til et langt mere bæredygtigt samfund.

Mærkesag 3:
Legaliser cannabis //
Forbuddet mod cannabis er skadeligt for samfundet, og er med til at holde live i et helt forkert syn på rusmidler.
 Lad os lære af nogle af de lande hvor cannabis allerede er lovligt, og lade det blive solgt til personer over 18, i statskontrollerede butikker. Derudover ønsker jeg en afkriminalisering af narkotika, helt generelt. Så vi kan skabe et sundt respektfuldt forhold til stoffer. Mennesker, der udvikler narkotikamisbrug, skal ikke straffes, de skal hjælpes.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Nicklas er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Nicklas er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Nicklas er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Nicklas er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Nicklas er Delvis uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Nicklas er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Nicklas er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Nicklas er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Nicklas er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Nicklas er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Nicklas er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Nicklas er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Nicklas er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Nicklas er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Nicklas er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Nicklas er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Nicklas er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Nicklas er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Nicklas er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Nicklas er Meget uenig

Foreslå testen til andre