Foreslå testen til andre

Gitte Keller

DNye Borgerlige

Job: Freelance Bogholder
Uddannelse: Teknisk designer & merkonom
By: Silkeborg
Familie: Gift
Alder: 53

Profil:
Tidligere lokalformand for Nye Borgerlige Silkeborg.
Ingen tidligere politisk erfaring.

Mærkesag 1:
Udlændingepolitikken skal løses fra bunden.
Nye Borgerlige har 3 ufravigelige krav til enhver statsministerkandidat, der ønsker vores opbakning.
1. Asylstop
2. Kriminelle udlændinge skal udvises. Konsekvent og ved første dom.
3. Udlændinge skal forsørge sig selv.

Mærkesag 2:
Mindre stat - og mere menneske.
Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge.
Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge.
Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige.
Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.
Politikerne skal bestemme meget mindre - og danskerne skal bestemme meget mere selv.

Mærkesag 3:
EU.
EF var en god idé. Om handel og samarbejde.
Men EU har gennem de sidste mange år, taget mere og mere magt til sig.
EU er i dag en mastodont drevet af magt og et kæmpe lovapparat, der har bundet landene så tæt sammen, at de europæiske lande ikke har meget national selvstændighed tilbage.
Det gør folkestyret og vores fællesskab svagere.
Folkestyret og vores ret til at bestemme i vores eget land er grundlaget for det frie og trygge samfund, vi har fået i arv og skal give videre.
Den ret skal ikke deponeres i Bruxelles.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Gitte er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Gitte er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Gitte er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Gitte er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Gitte er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Gitte er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Gitte er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Gitte er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Gitte er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Gitte er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Gitte er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Gitte er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Gitte er Hverken enig eller uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Gitte er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Gitte er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Gitte er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Gitte er Meget uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Gitte er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Gitte er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Gitte er Meget enig

Foreslå testen til andre