Foreslå testen til andre

Mette Nielsen

ASocialdemokratiet

Job: Leder af botilbud - autisme
Uddannelse: Kandidat i pædagogisk sociologi
By: Klejtrup
Familie: Gift med Lars - to drenge Mads Emil (20) og Markus (17)
Alder: 47

Profil:
Jeg har 13 års solid politisk erfaring fra Viborg Byråd - blandt andet fra ældre, handicap, psykiatri, social og sundhedsområdet (som Socialudvalgsformand, formand for Ældre og Sundhedsudvalget), Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Praksisplanudvalget, KL`s Børne og Kulturudvalg, Beskæftigelsesudvalget (nationalt), Rådet for Børns Læring. Jeg er pt. formand for Landdistriktsudvalget.

Mærkesag 1:
Nej til mere centralisering og mindre demokrati. Vores hospitaler skal ikke styres af en professionel bestyrelse udpeget fra København. Vi skal bevare vores LOKALE INDFLYDELSE på vores hospitaler. Der er løbet alt for stærkt og alt for længe. Det løses ikke med et nyt struktur- og skrivebordsprojekt. "Medicinen" er en anden: Der er brug for mere tid og nærhed nu!

Mærkesag 2:
Jeg er til velfærd frem for skattelettelser. Vi skal skabe gode forhold for vores børn, unge og ældre. Vi har medarbejdere i børnehaver, skoler, plejecentre, hospitaler, politiet og hos SKAT som har alt for travlt. Det skal vi tage alvorligt - og det skal vi gøre bedre i fremtiden.

Mærkesag 3:
Jeg mener at ventetiden på røntgen- og scanningssvar i et kræftforløb er for lang. Ventetiden på svar - giver alt for meget ondt i maven - både hos den som er ramt af kræft og hos de pårørende. Svaret skal gives på dagen, hvor undersøgelsen er lavet eller senest dagen efter.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Mette er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Mette er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Mette er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Mette er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Mette er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Mette er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Mette er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Mette er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Mette er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Mette er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Mette er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Mette er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Mette er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Mette er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Mette er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Mette er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Mette er Delvis uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Mette er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Mette er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Mette er Meget uenig

Foreslå testen til andre