Foreslå testen til andre

Thomas Sloth

BRadikale Venstre

Job: Fuldmægtig
Uddannelse: Erhvervsjurist
By: Ringkøbing
Familie: Gift med Katja
Alder: 28

Profil:
Jeg stiller op, fordi jeg vil gøre en forskel for Vestjylland.
Vi skal have styrket den vækst, der sker i denne del af landet, og derfor skal vi have kigget på infrastrukturen til vore virksomheder, muligheden for kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og ikke mindst skal vi have gjort det muligt, at tage uddannelser i alle egne af landet.
Jeg er formand for vores lokale forening i Ringkøbing-Skjern, samt folketingskandidat valgt i Herning Nord og Ringkøbing-Skjern.

Mærkesag 1:
Uddannelse og efteruddannelse til et mere krævende arbejdsmarked.
Jeg vil sikre, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterspørger.
Fremtidens job vil kræve endnu flere kvalifikationer – både praktiske og akademiske. Ikke mindst i lyset af den 4. industrielle revolution, der kan betyde, at op mod 800.000 på det nuværende danske arbejdsmarked inden for de næste årtier automatiseres.
Uddannelse og efteruddannelse skal være muligt for alle.

Mærkesag 2:
2+1 vej mellem Herning og Ringkøbing.
Hvis vi på nogen måde skal have mere af den gode vækst, skal vi have gjort vilkårene bedre for Arla, Vestas og alle de andre virksomheder, der har behov for en bedre infrastruktur på hovedvej 15.
Penge til en VVM-undersøgelse er ikke nok, og derfor SKAL vi have den igennem på finansloven hurtigst muligt, hvis det står til mig.

Mærkesag 3:
Danmark skal imødekomme EUs styrker.
Når EU står sammen, taler vi med stor vægt internationalt og kan løse massive udfordringer som den nuværende flygtningekrise, international kriminalitet og de menneskeskabte klimaforandringer.
EU er Danmarks bedste mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid, og det skal vi værne om.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Thomas er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Thomas er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Thomas er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Thomas er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Thomas er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Thomas er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Thomas er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Thomas er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Thomas er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Thomas er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Thomas er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Thomas er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Thomas er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Thomas er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Thomas er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Thomas er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Thomas er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Thomas er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Thomas er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Thomas er Meget uenig

Foreslå testen til andre