Foreslå testen til andre

Hanne Roed

BRadikale Venstre

Job: Næstformand for Regionsrådet i Midtjylland
Uddannelse: Socialrådgiver (og en tidligere universitetsudd.)
By: Aarhus
Familie: Delemor til tre + en voksen datter
Alder: 50

Profil:
Som socialrådgiver har jeg været i velfærdsstatens maskinrum og oplevet borgerne, høj som lav, have brug for fællesskabet i en kritisk situation i deres liv. Samtidig har jeg tidligere, som cand.scient.pol., været ansat i Staten. Erfaringerne fra begge dele har jeg taget mig med ind i politik, da jeg blev indvalgt i Regionsrådet i Midtjylland i 2014, efter sidste valg blev jeg Næstformand. Hertil er jeg Bestyrelses- og Forretningsudvalgsmedlem i VIA Universitycollege og medlem af Danske Regioners Psykiatriudvalg.

Mærkesag 1:
Sundhed - Vi bliver flere ældre og flere multisyge. Så sundhedsvæsnet skal have et løft. Jf. Sundhedsreformen trænger vi ganske rigtigt til at styrke sundheden i kommunerne, men det kan vi faktisk allerbedst i samarbejde med Regionerne. Psykiatrien er et område, som bør have særlig opmærksomhed efter årtier med efterslæb i forhold til de fysiske sygdomme.

Mærkesag 2:
Uddannelse - Vi skal have et samfund, hvor man ikke sparer, men investerer i uddannelse. Lige fra Folkeskolen og til de videregående uddannelser. Vi er blevet rige på vores viden og vores evne til at lære, tage ansvar og udvikle nye løsninger. Det skal der ikke spares på.

Mærkesag 3:
Kultur - mennesker lever med hinanden. Kultur er en vigtig del i at leve og opleve. Er der kun arbejde og pligter, så er det overlevelse. Vi har brug for, at der er fællesskaber, som inspirerer os og fortæller om det at være menneske. Og bare sørger for sjove oplevelser sammen med andre.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Hanne er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Hanne er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Hanne er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Hanne er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Hanne er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Hanne er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Hanne er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Hanne er Delvis uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Hanne er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Hanne er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Hanne er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Hanne er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Hanne er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Hanne er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Hanne er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Hanne er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Hanne er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Hanne er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Hanne er Hverken enig eller uenig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Hanne er Meget uenig

Foreslå testen til andre