Foreslå testen til andre

Anette Svindborg

ODansk Folkeparti

Job: Social- og sundhedsassistent + kommunalbestyrelsesmedlem
Uddannelse: Social- og sundhedsassisent
By: Sdr. Solbjerg, Mors
Familie: Gift, 2 børn
Alder: 43

Profil:
Gennem et liv med forskellige erfaringer, som ufaglært fabriksarbejder, som voksen studerende med små børn, som social- og sundhedsassistent i mere end 10 år og siden som kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune, har jeg set mange forskellige sidder af Danmark og opdaget mange af de muligheder, vi har i hele landet.
Med de erfaringer og de muligheder vil jeg gerne være med til at skabe et Danmark i balance. Jeg har allerede skabt resultater i Morsø Kommune, det vil jeg gerne gøre i hele landet, for vi skal alle føle os trygge og sikre på en god fremtid, uanset hvor vi er i livet, og hvor i landet vi bor.

Mærkesag 1:
Ældre og sundhed:
Landets ældre og svage skal have flere hænder til rådighed, så vi kan dække de behov, de ikke selv har mulighed for at dække. De skal være sikret god pleje, frisk mad og en kontaktperson, de kender og kan føle sig trygge ved.
Det er vigtigt, at vores muligheder for behandling ved sygdom ikke afhænger af, hvor vi bor i landet. Der skal være mulighed for akut lægehjælp i hele Danmark, og der skal være frit sygehusvalg – også mellem forskellige landsdele. Desuden mener jeg også, at vi bør have gratis tandlægetjek en gang om året og billigere mulighed for behandling, da det er bevist at mange sygdomme kan starte med dårlig mundhygiejne.

Mærkesag 2:
Børn og uddannelse:
Normeringen i daginstitutioner skal reguleres. Antal børn og antal pædagoger skal passe sammen, så alle kan føle sig trygge.
Der skal være plads til, at børn og unge kan udfolde sig og tage den uddannelse, der passer bedst til dem. Derfor skal der lægges mindre vægt på tests og mere vægt på interesser, styrker og glæder for den enkelte elev. Der skal skabes større lighed i uddannelsesmuligheder i hele landet.

Mærkesag 3:
Infrastruktur:
en god infrastruktur er med til at give Danmark en mere balanceret udvikling. Der skal skabes en solid infrastruktur i hele landet, hvor selv de yderste områder er koblet på vejnettet og har en god offentlig transport. Dette vil gøre områder som Midt- og Vestjylland mere attaktive for både potentielle tilflyttere og virksomheder.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anette er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anette er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anette er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anette er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anette er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anette er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anette er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anette er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anette er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anette er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anette er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anette er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anette er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anette er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anette er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anette er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anette er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anette er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anette er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anette er Meget enig

Foreslå testen til andre