Foreslå testen til andre

Bent Jensen

VVenstre

Job: Selvstændig landmand
Uddannelse: Landbrugsuddannelse
By: Them
Familie: Gift
Alder: 62

Profil:
Selvstændig landmand i 37 år som mælkeproducent
Jeg har været i Venstres bestyrelse 20 år
Første suppleant til byrådet i Silkeborg

Mærkesag 1:
Slut med tyranni inden for landbruget
Regel forenkling inden for landbrug
Ens harmonikrav som i andre EU-lande

Mærkesag 2:
Det skal være lettere at være selvstændig. En lille mester kan ofte føle sig meget lille når myndigheder ruller sig ud med lov i hånd

Mærkesag 3:
Jeg støtter en motorvej op gennem Jylland for at aflaste E45 og fremme udviklingen i den vestlige del af Jylland

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Bent er Delvis enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Bent er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Bent er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Bent er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Bent er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Bent er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Bent er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Bent er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Bent er Hverken enig eller uenig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Bent er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Bent er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Bent er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Bent er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Bent er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Bent er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Bent er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Bent er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Bent er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Bent er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Bent er Meget uenig

Foreslå testen til andre