Foreslå testen til andre

Peter Grydehøj

DNye Borgerlige

Job: Overlæge
Uddannelse: Lægestudium, Aarhus Universitet
By: Løgstrup
Familie: Gift
Alder: 66

Profil:
Jeg er født på Ærø og oprindeligt uddannet som kontorassistent på Marstal Træskibsværft. Siden tog jeg studentereksamen på 2-årigt kursus, læste medicin på Aarhus Universitet, arbejdede 7 år på hospitaler, inden jeg blev praktiserende læge, som jeg var i 12 år. Herefter uddannede jeg mig til speciallæge i psykiatri - og dette speciale har jeg arbejdet med de seneste 19 år.
Jeg har ingen erfaring med politik, har ikke været medlem af et politisk parti før sommeren 2016, hvor jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige. Jeg betragter det som en fordel at være ikke-politiker. Til gengæld har jeg 50 års jubilæum sommeren 2019 for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mærkesag 1:
Psykiatrien er en af mine vigtigste mærkesager. Psykiatrien er over årtier blevet udsultet, behandlet som et stedbarn i forhold til det almene sygehusvæsen. Der er nedlagt senge og afdelinger i psykiatrien. Som en nylig rapport, som Politiken har gravet frem, viser, har den manglende opmærksomhed på vore svage medborgere resulteret i flere drab over de seneste år.
Der er virkelig behov for en styrkelse af forholdene i psykiatrien for at vi kan hjælpe vore sindslidende medborgere. Det gælder såvel behandlingspsykiatrien som socialpsykiatrien i kommunerne.

Mærkesag 2:
I stedet for en omfartsvej ved Mariager og en jernbane ved Billund, der forstyrrer togdriften for hele Midt- og Vestjylland, så jeg gerne ‘Højderygsmotorvejen’ fremmet. En motorvej, der i store træk følger hovedvej 13, lægger sig mellem Viborg og Skive, tæt på Karup Lufthavn fanger hovedvej 13 igen, krydser Herningmotorvejen (15), Vejle-Herningmotorvejen (18), Esbjergmotorvejen for at løbe sammen med E45 et sted syd for Kolding.
Herudover så jeg gerne en Kattegatforbindelse gennemført - eventuelt delvist financieret af pensionsselskaber og private aktier. Det bør ikke som Storebæltsbroen blive en pengemaskine for staten!

Mærkesag 3:
Nye Borgerlige vil decentralisering under mottoet: Mindre stat - mere menneske. Det betyder en masse afledede effekter: lige fra genåbning af mindre sygehuse og politistationer, nedlæggelse af jobcentrene og regionerne til en omlægning af vores skatte- og socialsystem. Vi ønsker en forenkling med henblik på at styrke det enkelte individ, hvilket også medfører at den enkelte borger beholder flere af sine egne penge - og til gengæld tager mere ansvar for sig selv og sit liv. Uddannelse, sundhed, forsvaret og Politiet og almene opgaver skal stadigvæk være statslige opgaver. Men vi vil give den almene borger friere hænder til at vælge leverandører af offentlige ydelser. Skole og hjemmepleje er blandt de vigtigste områder i den forbindelse.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Peter er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Peter er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Peter er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Peter er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Peter er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Peter er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Peter er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Peter er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Peter er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Peter er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Peter er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Peter er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Peter er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Peter er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Peter er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Peter er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Peter er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Peter er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Peter er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Peter er Meget enig

Foreslå testen til andre