Foreslå testen til andre

Anders Udengaard

FSocialistisk Folkeparti

Job: Souschef
Uddannelse: Pædagog
By: Brande
Familie: Gift
Alder: 43

Profil:
Jeg har været aktiv i politik i 12 år og har tidligere siddet i byrådet i min hjemkommune.

Mærkesag 1:
En ambitiøs klima- og miljøpolitik.
Efter fire år med en borgerlig regering har vi brug for at komme tilbage på sporet og løfte investeringerne i vedvarende energi, bedre vandmiljø, mere uberørt natur og beskyttelse af grundvandet.

Mærkesag 2:
Minimumsnormeringer i daginstitutioner.
Normeringerne er i mange år raslet ned i vores børnehaver og vuggestuer.
Der er hårdt brug for et løft til området.

Mærkesag 3:
En anstændig flygtningepolitik.
Fremmedhadet vokser både i Danmark og Europa. Ikke engang de allermest sårbare kvoteflygtninge kan vi længere finde flertal for at tage imod. Den udvikling skal vendes.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anders er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anders er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anders er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anders er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anders er Hverken enig eller uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anders er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anders er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anders er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anders er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anders er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anders er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anders er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anders er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anders er Delvis uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anders er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anders er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anders er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anders er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anders er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anders er Meget uenig

Foreslå testen til andre