Foreslå testen til andre

Hanne Ringgaard Møller

BRadikale Venstre

Job: Lektor
Uddannelse: Master of Science in Rehabilitation. Aut. Fysioterapeut
By: Svendborg
Familie: Gift og 3 voksne børn
Alder: 55

Profil:
Født og opvokset i Karstoft. Friskole/Efterskole/Højskoleelev og mange dannelsesrejser gennem ungdom og liv.
Uddannet aut. fysioterapeut. Leder af Videncenter for Sundhedsfremme og Rehabilitering. Leder af egen klinik for fysioterapi og rehabilitering. Lektor ved UCL erhvervsakademi og professionshøjskole. Byrådsmedlem gennem 8 år. Formand for social og sundhedsudvalget i 4 år. Etablering af Danmarks første demensby. Et sundhedshus mv. Aktuelt formand for Lokaludvalget. Medlem af flere bestyrelser /råd

Mærkesag 1:
Børn, unge og ældre. Det handler om mennesker.
Menneskets udvikling, sundhed og trivsel skabes og styrkes gennem gode trygge og tillidsfulde relationer. Det gælder for både børn, unge og ældre. I en tid med fokus på krav og individets præstationer, hvor mistrivslen blandt mange unge er i vækst, hvor mange børn har brug for ekstra støtte og hvor mange ældre føler sig ensomme, er der for alvor brug for at styrke fællesskaberne og de personlige relationer. Børn og unge er Danmarks fremtid - vi skal have nok ressourcer til at drage omsorg og til at give dem dannelse gennem livet. Ældre er værdifulde, der både har mange ressourcer og i perioder har brug for værdig hjælp.

Mærkesag 2:
Uddannelse
En uddannelse er vigtig for, at den enkelte kan skabe sig et godt liv og bidrage til samfundets fortsatte udvikling. Vi skal fjerne uddannelsesloftet og fjerne de årlige 2 procents besparelser på uddannelserne. Vi vil give alle unge muligheder for at uddanne sig, der hvor de bor og oprette studiepladser på de videregående uddannelser uden for de fire største byer.
Den unge skal hjælpes til den rette uddannelse uanset om det er af praktisk/erhvervsmæssig eller akademisk karakter.

Mærkesag 3:
Erhverv og klimaudspil.
Vi vil investere i Danmark. Vi vil give små og mellemstore virksomheder langt bedre muligheder for at investere i udvikling og arbejdskraft.
Tænker du, at vi ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne, og at vore børn kommer til at betale en høj pris? Og længes du efter, at Danmark igen går forrest og driver den grønne omstilling fremad både herhjemme og ude i verden? Så stem på Radikale Venstre til Folketingsvalget.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Hanne er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Hanne er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Hanne er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Hanne er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Hanne er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Hanne er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Hanne er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Hanne er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Hanne er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Hanne er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Hanne er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Hanne er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Hanne er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Hanne er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Hanne er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Hanne er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Hanne er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Hanne er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Hanne er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Hanne er Meget uenig

Foreslå testen til andre