Foreslå testen til andre

Richardt Graakjær Bostrup Møller

ODansk Folkeparti

Job: Faglærer
Uddannelse: Bager samt diplomuddannelse i erhvervspædagogik
By: Holstebro
Familie: Gift og far til 2
Alder: 43

Profil:
Har siden min ungdom, interesseret mig for politik, og startede også ud i politisk ungdomsorganisation. Er formand for DF Holstebro og har en plads i Bevillingsnævnet i Holstebro Kommune.

Mærkesag 1:
Flere penge til velfærd!
Ovenstående overskrift er ikke nødvendigvis lig med, at der skal tilføres flere penge til området, men der skal omfordeles midler, således at vi får flere penge til ældre og børn og unge området! Dette kan ske ved en omprioritering af udgifter til ikke vestlig indvandring, som pt er på +33 milliarder om året! Jeg siger ikke vi ikke skal hjælpe folk i nød, men man kan hjælpe på mere effektive måder

Mærkesag 2:
Mere Danmark og meget mindre EU.
Det er ikke noget nyt, at vi i mit parti mener at EU spiller en alt for stor rolle i Danskernes dagligdag. Vidste du f.eks. at hvis du som udlænding tager et fritidsjob i DK, ja så har vedkommendes børn ret til børnepenge fra dag 1! Eller at udlændinge der tager uddannelse i DK har ret til SU! Gad vide om det samme gør sig gældende, hvis vores unge rejser ned i nogle af de lande de kommer fra?!

Mærkesag 3:
Det drejer sig om Midt og Vestjylland!
Jeg vil her tillade mig at brede mærkesagen ud til hele det dejlige område vi bor i! Midt og Vestjylland skal ikke blive glemt i bureaukrati i København eller i Bruxelles! Derfor vil jeg kæmpe for, at vi får mest muligt ud af de mandater vi får.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Richardt er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Richardt er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Richardt er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Richardt er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Richardt er Hverken enig eller uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Richardt er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Richardt er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Richardt er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Richardt er Hverken enig eller uenig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Richardt er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Richardt er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Richardt er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Richardt er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Richardt er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Richardt er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Richardt er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Richardt er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Richardt er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Richardt er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Richardt er Meget enig

Foreslå testen til andre