Foreslå testen til andre

Kristian Jensen

VVenstre

Job: Folketingsmedlem og Finansminister
Uddannelse: Bankassistent
By: Herning
Familie: Gift
Alder: 47

Profil:
Jeg blev uddannet på Lemvig Handelsskole i 1991 og arbejde i Nordea i hhv. Lemvig og Brande fra 1991 til 1998, hvor jeg blev valgt i Folketinget for Herning-Ikast kredsen. Jeg har været skatteminister fra 2004-2010, gruppeformand for folketingsgruppen fra 2010-2015, Udenrigsminister 2015-2016 og finansminister siden 2016. Jeg har siden 2009 været næstformand for Venstre.

Mærkesag 1:
Ansvarlighed
Nogle af de første voksne, jeg bedst kan huske fra min barndom - udover mine forældre og familie - er trænere, ledere og frivillige. Jeg mødte dem til fodbold, gymnastik eller i ungdomsklubben. De gav en time eller to af deres fritid for at skabe gode rammer for en lille knægt i en vestjysk landsby.
De var mine forbilleder, mine helte og mine rollemodeller. De kunne få os børn til at spurte i regnvejr, synge fællessange eller tage armbøjninger til musklerne værkede. De flyttede mig. De udfordrede mig. De formede mig. Og de inspirerede mig til at give deres gave videre til senere generationer af unge, som jeg har været træner, leder og måske rollemodel for. Vigtigst af alt: De tog ansvar for at udbygge og styrke fællesskabet - uden at være ansat til det. De sørgede for, at vores bånd voksede sig stærke, og at ingen blev ladt tilbage.
I dag er der alt for mange, der lader stå til. De møder verden som forbrugere, hvor de betaler deres skat og derefter blindt kræver at kommunen, myndighederne eller andre løser problemerne. Danmark har brug for borgere, som ser ud over deres egen magelighed, og som tager ansvar.
Ansvar for sit samfund dækker over mange ting. Det består i at tage ansvar for miljøet og klimaet. Det består i at tage ansvar for sig og sine. Men det består også i at tage ansvaret for, at alle har en mulighed for at være med i legen, i kampen, i fællesskabet.

Mærkesag 2:
Værdighed
Selv efter at min bedstemor var fyldt 90, kunne hun stadig finde på at gå – støttet af rollatoren – ud i haven og begynde at grave køkkenhaven. Ikke fordi hun manglende hjælp. Der var nok af børn, svigerbørn og børnebørn, som gerne ville hjælpe til. Men min bedstemor havde det bedst med at kunne selv.
Langt de fleste af os vil også helst selv bestemme i vores eget liv. Bestemme, hvor vi bor, hvordan vi bor, og med hvem vi bor. Tjene vores egne penge og forsørge vores familie. Beslutte om der skal spares op eller fyres den store fest af. Det giver værdighed at bestemme selv.
I dag er der alt for mange, som ikke føler, at de bliver behandlet med værdighed. Som ikke får den hjælp de skal have, fordi deres individuelle hensyn bliver overset. Fordi vores myndigheder ikke arbejder sammen. Fordi for megen tid går med papirarbejde og for lidt tid med at hjælpe mennesker.
I et samfund som Danmark betyder arbejde utrolig meget for vores værdighed. Jeg har set, hvad det betyder at være kommet i arbejde. At kunne bruge sine evner. At kunne møde kolleger. At kunne sige at man er en del af et arbejdsfællesskab. Uanset om det er den nyuddannede, den langtidsledige eller den nytilkomne flygtning, så ranker det ryggen og giver værdighed.
De samfund, som er bedst at bo i, er de samfund, som kombinerer en udstrakt grad af frihed til alle, som kan og vil selv, med en tryghed i kraft af fællesskabet, når vi har brug for den hjælpende hånd.

Mærkesag 3:
Respekt og ordentlighed
Respekt er at opføre sig ordentligt. Også – eller måske især – over for de, som du ikke er enig med. Respekt for andre - uanset deres holdninger - er ikke det samme som at give ind eller at give efter. Det er tværtimod at vise, at du står så fast på dine egne værdier, at du ikke er truet af, at andre mener noget andet.
Frisind er, at give plads uden at give køb på sine egne holdninger. At respektere andres valg, så længe de også respekterer dit valg. Vi er nemlig ikke skabt ens. Og vores mangfoldighed er ofte vores styrke. Det er forskelligheden, som skaber nye ideer. Og det er fælleskabet, som omsætter ideerne til virkelighed. Når vi i et samfund kan kombinere forskellighed og fællesskab, så vinder alle.
Derfor er der også en grænse for frisindet. De kræfter, som ikke respekterer andres ret til at tro, tænke og tale frit, skal stoppes. Verden er fuld af lande, som forbyder mennesker at vælge religion eller slår hårdt ned på provokerende ytringer eller på mennesker, der går deres egne veje. Der er lande nok, som ikke tillader piger de samme friheder som drenge. Hvis man er kommet til Danmark, og ikke bryder sig om vores tradition for frisind, så er man særdeles velkommen til at tage tilbage til det land, man kom fra.
Værdier som ligestilling, ytringsfrihed og demokrati er ikke til diskussion. Hvis man vælger at leve i Danmark til, så må man også vælge vores værdier til.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Kristian er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Kristian er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Kristian er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Kristian er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Kristian er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Kristian er Meget uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Kristian er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Kristian er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Kristian er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Kristian er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Kristian er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Kristian er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Kristian er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Kristian er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Kristian er Delvis uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Kristian er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Kristian er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Kristian er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Kristian er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Kristian er Meget uenig

Foreslå testen til andre