Foreslå testen til andre

Kristian Pihl Lorentzen

VVenstre

Job: Folketingsmedlem, major
Uddannelse: Videregående Officersuddannelse
By: Ans
Familie: Skilt. 3 børn i alderen 32, 29 og 26 år.
Alder: 57

Profil:
Født 19. maj 1961 i Silkeborg, søn af vejformand Preben Pihl Pedersen og bogholder Anna Lorentzen.

Politisk karriere:
- Medlem af byrådet i Kjellerup Kommune for Venstre i perioden 1994-2005.
- Medlem af Folketinget fra 8. februar 2005, valgt for Venstre i Viborgkredsen.
- Genvalgt til Folketinget i 2007, 2011 og 2015.
- Trafikordfører for Venstre siden november 2006. Medlem af Forsvarsudvalget uafbrudt siden februar 2005.

Uddannelse og erhverv:
Ansat i forsvaret fra november 1981. Udsendt som EU-observatør under borgerkrigen i Ex-Jugoslavien i 1993.

Udnævnelser i Forsvaret:
- Udnævnt til major af linjen i 2001.
- Udnævnt til premierløjtnant af linjen i 1986 fra Hærens Officersskole.
- Udnævnt til sekondløjtnant af reserven i 1982 fra Løjtnantsskolen i Oksbøl.

Uddannelse:
- Videregående Officersuddannelse trin 1 ved Forsvarsakadamiet og Hærens Officersskole 1989-1990.
- Officersgrunduddannelse (OGU), Hærens Officersskole 1983-1986.
- Student, Viborg Amtsgymnasium i 1981.
- Realeksamen, Ans Skole i 1978.

Øvrige medlemskaber og frivilligt engagement
- Medlem af De Danske Forsvarsbrødre.
- Medlem af repræsentantskabet for Nørgaards Højskole i Bjerringbro.
- Tidligere formand for Tange Sø Folk Festival.
- Tidligere bestyrelsesmedlem i Foreningen til Bevarelse af Tange Sø.

Dekorationer:
-Ridder af Dannebrogordenen.

Mærkesag 1:
Et sammenhængende Danmark i bedre balance. Vi har brug for stærke lokomotiver, men vognene skal med på "det danske tog".

Mærkesag 2:
Udbygning af den trafikale infrastruktur med klar tyngde på vejnettet.

Mærkesag 3:
Færre regler - mere frihed under ansvar! Kraftig udlugning i bøvl, bureaukrati og overflødige regler, der tynger borgere, virksomheder og offentligt ansatte.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Kristian er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Kristian er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Kristian er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Kristian er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Kristian er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Kristian er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Kristian er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Kristian er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Kristian er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Kristian er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Kristian er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Kristian er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Kristian er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Kristian er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Kristian er Meget uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Kristian er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Kristian er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Kristian er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Kristian er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Kristian er Meget uenig

Foreslå testen til andre