Foreslå testen til andre

Thomas Bachmann

DNye Borgerlige

Job: IT Effektiviseringskonsulent
Uddannelse: Erhvervsuddannet
By: Ikast
Familie: Privat
Alder: 53

Profil:
Jeg ønsker en ændring af Danmarks retning. Et skifte i vores syn på vores lille land. At få respekten tilbage samt sikre vores ældre, syge, svage og handicappede et værdigt liv. At få bragt tryghed i fokus med mere politi og nemmere adgang til service for borgerne. At knytte danske velfærdsydelse 100% til dansk statsborgerskab og få kriminelle udlændinge udvist. Vores land skal styres suverænt af Danmark og danske borgere og ikke presses ind i unødvendige EU konklusioner.
Retningen er nu på vej mod stilsigende accept af fremmede ideologier og langsomt overtagelse af vores land. Det må aldrig ske. Danmark er og har altid været et stolt, frit og suverænt land og det skal der ikke ændres på.

Mærkesag 1:
Vores ældre, syge, svage og handicappede:
Jeg vil en markant ændring i den servicen vi tilbyder vores svageste i samfundet. Alle danske statsborgere har ret til et velfærdssystem i topklasse. Det vi har nu, er bare slet ikke godt nok. Vi kan gøre det bedre. Hele konceptet i et samfund bør være, at de som kan - hjælper de som ikke kan.

Mærkesag 2:
Sikkerhed, tryghed og respekt: Mere politi, bedre overvågning og mere lokal tryghed for borgerne. Flere udvisninger af kriminelle udlændinge og flere hjemsendelse af de, der ikke kan få ophold i Danmark. Vi skal have stoppet tilskuddene til de lande som ikke vil modtage og sikre deres egne borgere. Mit fokus er og vil altid være Danmark først.

Mærkesag 3:
Et EU med nuværende linje, gavner absolut ikke Danmarks fremtid. Vi er et selvstændigt land, med egne love, grænser og forsvar. Men min holdning er at alle danske love skal have forrang over EU love - altid. Det er en samarbejde bygget på forældede love og retningslinjer der ikke respekterer de forskellige lande. De kan ikke styre deres udlændingepolitik og forstår ikke vigtigheden for et land at suverænitet er en pligt overfor borgeren. 75-80% af nye love kommer desværre ikke fra vores egne politikere, men fra EU. Det er ineffektivt selvhøjtideligt styre, der absolut ikke vil Danmarks bedste.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Thomas er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Thomas er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Thomas er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Thomas er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Thomas er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Thomas er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Thomas er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Thomas er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Thomas er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Thomas er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Thomas er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Thomas er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Thomas er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Thomas er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Thomas er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Thomas er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Thomas er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Thomas er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Thomas er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Thomas er Meget enig

Foreslå testen til andre